Bestuur

Jaap Bakker
voorzitter, voorzitter@bargeres.com

Mia Stulen
penningmeester

Henk Bustra

Christiaan Veenstra