Onze wijk

bargeres  

Bargeres is een wijk van Emmen met een kleine 9500 inwoners, gebouwd in de jaren ’70 van de vorige eeuw.
Kenmerkend voor de wijk is het Oranjekanaal die de wijk vanuit het noordoosten tot het zuidwesten doorkruist en de centrale groenzone die van oost naar west loopt.

Bargeres kent een ‘bloemkoolstructuur’: kronkelende paden, hofjes en woonmilieus opgebouwd uit buurten en wijken met woonerven. En ander kenmerk van Bargeres is het Noordbargerbos ten oosten van de wijk. Een voordeel is de nabijheid van Emmen-centrum ten noorden van de wijk.