Partners

Wijkvereniging Bargeres heeft vele partners, waar we mee samenwerken of overleg mee voeren. Met overlegpartners uit de publieke sector vormen we het Wijkteam Bargeres.

Bewoners, gemeente, woningcorporaties en welzijnswerk werken in het wijkteam samen. Het wijkteam komt elke maand samen. We praten elkaar bij over de voortgang van projecten en waar nodig ondernemen we actie. We stimuleren elkaar en kijken of er nieuwe onderwerpen opgepakt moeten worden.