Menu Sluiten

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Wijkvereniging Bargeres., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40048412. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Wijkvereniging Bargeres en de verwerkingen via onze website www.bargeres.com.

Wijkvereniging Bargeres respecteert uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wijkvereniging Bargeres niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Uw e-mailadres kan ook door Wijkvereniging Bargeres worden gebruikt om u te informeren over andere activiteiten in de wijk. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.  Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Wijkvereniging Bargeres. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Wijkvereniging Bargeres.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via E-mail.

Wij verzamelen de volgende persoonlijke data:

  • E-mailadres

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn genoemd.

Versie Januari 2023