Wijkvereniging Bargeres

winkelcentrum 1DSC02096

Over de wijkvereniging

Wijkvereniging Bargeres is een bewonersorganisatie, bestaande uit een klein vrijwilligersbestuur. We proberen onze invloed aan te wenden om actuele onderwerpen die in de wijk spelen te verbeteren / te verminderen / op te lossen of op de agenda van overlegpartners te krijgen.

In de wijk beheren we een centraal loket, het Infopunt Bargeres, waar wijkbewoners terecht kunnen voor alle vragen waar ze mee zitten. Onze medewerkster helpt bewoners graag verder!Wijkvereniging Bargeres heeft vele partners, waar we mee samenwerken of overleg mee voeren.
In de wijk werken we samen met ondermeer wijkcentrum ’t Brinkenhoes, welzijnswerk en allerlei vrijwilligers(organisaties). Andere overlegpartners ontmoeten we in het wijkteam Bargeres, waarin we samenwerken met corporaties, gemeente en welzijnswerk in kader van het samenwerkingsverband Emmen Revisited.
Het jaar 2014 staat in het teken van andere kennismaking en samenwerking met andere organisaties die actief zijn in deze wijk, zoals Leveste Holtingerhof, Noorderbrug en Promens Care.We investeren jaarlijks veel in communicatie (Wijknieuws Bargeres), speelvoorzieningen, initiatieven van bewoners via het Bewonersfonds en speciale projecten zoals de brinkenaanpak en groenreconstructies.
Voor specifieke wensen op het gebied van leefbaarheid heeft Wijkvereniging Bargeres dus een Bewonersfonds. Bewoners kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. In 2012 is vanuit het bewonersfonds meebetaald voor het welslagen van een aantal buurtbbq’s (organisatiekosten), in 2013 voor het aanleggen van rubberen tegels onder een picknicktafel. Voor 2014 zijn er bedragen toegekend voor het bewonersinitiatief 4US in de Slenerbrink voor de huur van een springkussen. De huur van het springkussen bij de kledingruilbeurs is ook betaald uit het Bewonersfonds.

Meer info: download hier flyer Wijkvereniging Bargeres,  de informatieflyer van en over Wijkvereniging Bargeres

Heeft u vragen of opmerkingen aan het bestuur, dan kunt u deze per mail versturen naar info@bargeres.com.