Lid worden van de Wijkvereniging

Om goed te functioneren als wijkvereniging hebben wij leden nodig.

Wijkvereniging Bargeres behartigt de belangen van de wijk Bargeres. Ze is door de gemeente erkend als Erkend Overlegpartner (EOP); als representatieve organisatie voor de wijk en daarmee als aanspreekpunt voor onderwerpen die de wijk aangaan. Het lidmaatschap van de wijkvereniging staat open voor alle bewoners van de wijk Bargeres.

Uw lidmaatschap:

  • steunt de werkzaamheden en activiteiten van de wijkvereniging; die zijn goed voor de wijk en dus goed voor u;
  • onderstreept de vertegenwoordigende functie van de wijkvereniging als Erkend Overlegpartner (EOP);
  • geeft u stemrecht op de ledenvergaderingen;
  • is een morele steun in de rug voor de vrijwilligers die binnen de wijkvereniging actief zijn;
  • ondersteunt de instandhouding van ons blad Wijknieuws Bargeres.

In ons werk maken wij dankbaar gebruik van signalen van bewoners in de wijk. Verder ondersteunt de wijkvereniging initiatieven van bewoners met raad en daad.

Langs vier kanalen houdt de wijkvereniging u op de hoogte van wat er speelt binnen de wijk:

  • via Wijknieuws Bargeres dat elf maal per jaar verschijnt en huis-aan-huis wordt bezorgd
  • via onze website: bargeres.com
  • via onze Facebookpagina: Bargeres Wijknieuws
  • via de Wijktafel, ons 2-wekelijks inloopspreekuur (zie verder naar onderen).

Ja, ik meld mij aan als lid van Wijkvereniging Bargeres!     

Dit doet u door een email te sturen naar voorzitter@bargeres.com

of

door een door uzelf gekozen bedrag over te maken naar bankrekening IBAN NL70INGB0001759407 t.n.v. Wijkvereniging Bargeres o.v.v. uw straat en huisnummer.

De wijkvereniging respecteert uw privacy en zal uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen zonder uw nadrukkelijke toestemming vooraf.

 


Wijktafel Bargeres

Wijktafel Bargeres is het inloopspreekuur van de Wijkvereniging Bargeres.

Heeft u iets te bespreken wat de wijk Bargeres aangaat? KOM DAN LANGS.
Twee bestuursleden zitten voor u klaar.
Samen kunnen we kijken waar de mogelijkheden liggen.

Heeft u een klacht of melding?
Heeft u een vraag waar u het antwoord niet op weet?
Heeft u een goed idee en wilt u een initiatief starten, maar weet niet hoe?
Wilt u informatie over wat er in de wijk te doen is?
Of wilt u informatie over organisaties die actief zijn in de wijk?

AGENDA
ons inloopspreekuur is van 19:00 tot 20:00 uur op:
woensdag 12 januari   VERVALLEN i.v.m. lockdown
woensdag 19 januari
woensdag 26 januari

LOCATIE
wij zitten aan de Rolderbrink 98

wilt u graag eens langskomen, maar u bent verhinderd. Dan kunt u altijd een persoonlijke afspraak maken. Mail naar voorzitter@bargeres.com.