Menu Sluiten

Aanvragen van:

Speelvoorzieningen

We vinden het belangrijk dat o.a. de speelvoorzieningen die onze wijk heeft, zoveel mogelijk blijven bestaan. De mate van gebruik en de veiligheid zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Nieuwe aanvragen worden altijd serieus door de speelvoorzieningencommissie bekeken, in nauw overleg met de gemeente. We kunnen helaas niet alle aanvragen zomaar goedkeuren, er moeten bijv. voldoende kinderen in de nabije omgeving wonen.

Heeft u na het lezen van de stappenlijst nog vragen dan kunt u de speelvoorzieningen commissie ook een e-mail sturen.

Groen/grijs voorzieningen

De wijk Bargeres is één van de groenste wijken van Emmen. Dit is te zien aan de vele vijvers, grasvelden en bomen. Al dit groen en grijs zorgt regelmatig voor problemen, zoals overlast van verzakte fietspaden en overhangende bomen.

Groen en grijs is een belangrijk aandachtsgebied voor het bestuur van wijkvereniging Bargeres en wordt elke 6 weken besproken in het uitvoeringsoverleg. Deelnemers van het uitvoeringsoverleg zijn de gemeente, Lefier, Domesta en de wijkvereniging.

Heeft u na het lezen van de stappenlijst hieronder nog vragen en/of opmerkingen over groen en grijs voorzieningen in uw omgeving, dan kunnen deze aan de wijkvereniging worden gesteld per e-mail.

Het stappenplan

Stel dat u in uw omgeving speelvoorzieningen voor de kinderen wilt plaatsen of vervangen. Om dit te verwezenlijken, is het aan te raden om dit stappenplan te volgen. 

In dit voorbeeld gaat het om speelvoorzieningen, maar het kan ook de aanleg van een jeu de boules baan, een picknick bankje of de verwijdering van een boom betreffen.

 1. Bespreek samen met omwonenden wat je wilt bereiken.
 2. Vorm met enkele buurtgenoten een werkgroep.
 3. Eén van de werkgroep leden fungeert als contactpersoon.
 4. Werk de plannen uit op een plattegrond waarop te zien is welke speeltoestellen waar geplaatst worden.
 5. Maak er ook een begroting van en geef aan wat de bewoners zelf kunnen doen (zoals valzones plaatsen!).
 6. Voeg er enkele foto’s bij van de plaats waar u de speelvoorziening wilt hebben.
 7. Maak een invullijst voor namen en handtekeningen (en huisnummers) waarop de bewoners kunnen aangeven of ze voor of tegen zijn.
 8. Ga met de plattegrond en de lijst langs de deuren van de omwonenden van de betreffende locatie.
 9. Vertel duidelijk wat u van plan bent en laat de buurtbewoners de lijst invullen.
 10. Breng vervolgens het plan en de lijst naar het spreekuur gevestigd aan de Rolderbrink 284 of mail ons het plan en de lijst.
 11. Een bestuurslid van de wijkvereniging neemt contact met u op.

Het bewonersfonds

Ook in 2023 stelt Wijkvereniging Bargeres  €5000,- beschikbaar voor initiatieven van bewoners. Dit fonds is bedoeld voor sociale wijkinitiatieven waarbij ook een eigen bijdrage verwacht wordt. Voor vragen of opmerkingen of het opsturen van uw aanvraag kunt u een e-mail sturen.