Speelvoorzieningen

We vinden het belangrijk dat de speelvoorzieningen die onze wijk heeft, zoveel mogelijk blijven bestaan. De mate van gebruik en de veiligheid zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Nieuwe aanvragen worden altijd serieus door de speelvoorzieningencommissie bekeken, in nauw overleg met de gemeente. We kunnen helaas niet alle aanvragen zomaar goedkeuren, er moeten bijv. voldoende kinderen in de nabije omgeving wonen.

De speelvoorzieningen is bereikbaar via: voorzitter@bargeres.com

Stappenplan aanvraag speelvoorziening.
Stel dat u in uw omgeving speelvoorzieningen voor de kinderen wilt plaatsen. Om dit te verwezenlijken, is het aan te raden om onderstaand stappenplan te volgen. In dit voorbeeld gaat het om speelvoorzieningen, maar het kan ook de aanleg van een jeu de boules baan of de verwijdering van een boom betreffen.

speelvoorziening 1. Bespreek samen met bewoners wat je wilt bereiken.
2. Vorm met enkele buurtgenoten een werkgroep.
3. Eén van de werkgroepleden fungeert als contactpersoon.
4. Werk de plannen uit op een plattegrond waarop te zien is welke speeltoestellen waar geplaatst worden.
5. Maar er ook een begroting van en geef aan wat de bewoners zelf kunnen doen (valzones!).
6. Voeg er enkele foto’s bij van de plaats waar u de speelvoorziening wilt hebben.
7. Maak een invullijst voor namen en handtekeningen (en huisnummers) waarop de bewoners kunnen aangeven of ze voor of tegen zijn.
8. Ga met de plattegrond en de lijst langs de deuren van uw buurtbewoners.
9. Vertel duidelijk wat u van plan bent en laat de buurtbewoners de lijst invullen.
10. Breng vervolgens het plan en de lijst naar het Infopunt Bargeres, gevestigd aan de Balingerbrink 243, in het winkelcentrum Bargeres naast Bakker van Veenen, en open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Of mail het plan en de lijst naar infopunt@bargeres.com
11. De Infopunt-medewerkster regelt een afspraak met een bestuurslid van de wijkvereniging die alles met u doorneemt.
12. Daarna wordt het plan opgestuurd naar afdeling Dorpen & Wijken van gemeente Emmen die al of niet het groene licht geeft.