Jaap Bakker

Bargeres doet! Zondag 30 augustus, Sportpark Easy Fit

 

Wat is Bargeres doet!?
Twee activiteiten voor Bargeres op dezelfde dag en dezelfde plek! 30 augustus, van 13.00-17.00 uur, Sportpark Easy Fit VV Bargeres, Brinkenhalte 10.

Voor wie is het?
Een activiteitenprogramma voor gezinnen.
Een presentatiemarkt voor de hele wijk.
Kortom: een gezellige, sportieve en informatieve middag met vermaak voor alle leeftijden.

Activiteitenprogramma uitgelicht
In het eerste deel van het programma gaan kids en (groot)ouders sportieve uitdagingen met elkaar aan op een parcours.  Er is o.a.een stormbaan, en er worden korfbal- en badmintonclinics gegeven zodat kinderen kennis kunnen maken met deze sporten. Voor de jongste bezoekers van 0-4 jaar is professionele opvang geregeld.
Het tweede gedeelte van het programma hebben de kids hun eigen activiteit met o.a. verven en kleien. En wie weet nog een spetterende verrassing!
Voor de (groot)ouders is er tegelijkertijd een flitsende pubquiz. Hierin staat zowel Bargeres, opvoeding als gezondheid centraal. Tijdens de pubquiz is er ruimte vragen te stellen, ervaringen te delen en te discussiëren.
Rond 16.30 uur laten de kinderen zien wat ze hebben gemaakt, wordt de groepswinnaar van de pubquiz in het zonnetje gezet, wordt de winnaar van de mooist versierde fiets bekend gemaakt en ook de winnaar van de mooiste marktkraam.

Presentatiemarkt uitgelicht
Tijdens ‘Bargeres doet!’ is er een presentatiemarkt met allerlei kraampjes van en voor Bargeres. Buiten het geven van informatie over uiteenlopende interessante organisaties, verenigingen en talenten uit de wijk worden hier ook spullen verkocht. Tevens kunnen bezoekers stemmen wie heeft de mooiste marktkraam heeft.

Waar is het en hoe laat?
‘Bargeres doet!’ wordt gehouden op zondag 30 augustus a.s. op het Sportpark Easy Fit van VV Bargeres. Deze club stelt die dag de accommodatie belangeloos ter beschikking. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

En dan dit nog
We hanteren de basisschoolleeftijd voor het activiteitenprogramma. Deelname is gratis maar om de dag goed te kunnen organiseren, is het de bedoeling dat deelnemende gezinnen zich van tevoren opgeven. Dit kan tot en met 21 augustus. Mail naar bargeresdoet@bargeres.com.

Het wordt een gezellige middag die u niet mag missen! Meer info bij het Infopunt Bargeres, infopunt@bargeres.com. Hou ook Facebook Bargeres verrast in de gaten!

 


 

bargeres doet banner

Link naar de bewaarkrant van
Bargeres doet:
Bargeres doet! bewaarkrant

Verslag voorlichting veranderingen in de zorg bij Huiskamer Bargeres

– door Natasja van Dijk

Op 17 maart was er in Huiskamer Bargeres een voorlichting over de veranderingen die ons te wachten staan over onze zorg en ondersteuning. Er waren zo’n 12 belangstellenden op af gekomen.

Afien Valkenborg is adviseur voor het College van Burgemeester en Wethouders in Emmen en zij kwam tekst en uitleg geven over de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Deze worden ook wel de ‘3 decentralisaties in het sociale domein’ genoemd.
Veel van onze zorg en ondersteuning kwam voorheen uit de ABWZ maar die is er nu niet meer.
Deze is nu gesplitst in 3 verschillende onderdelen:
– de ziektekostenverzekering neemt een deel voor zijn rekening, zoals de wijkverpleegkundige.
– de landelijke overheid is verantwoordelijk voor de langdurige zorg (WLZ) zoals opname in een psychiatrische kliniek.
– Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat over bijvoorbeeld woonbegeleiding en die wordt nu door de gemeente uitgevoerd.

De WMO, voor wie is die bedoeld?
In de wettekst hierover staat de volgende zin:
‘voor volwassenen met chronisch invaliderende of somatische, verstandelijke, zintuiglijke of psychiatrische aandoeningen die daardoor beperkt zijn’ en het gaat om ‘niet-lichamelijke zorg’.
Woonbegeleiding zal de meest duidelijke en meest voorkomende vorm van ondersteuning zijn die hieronder valt.
Denk dan bijvoorbeeld aan:
– ouderen die matig of al ernstig dementeren,
– jeugdigen vanaf 18 jaar die thuis wonen of al zelfstandig
– of aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking.
De indicatiestelling –bepalen of u recht hebt op WMO-ondersteuning- werd voorheen gedaan door het CIZ. Nu doen de instellingen die de zorg verlenen dit zelf en daarna wordt dit getoetst door de gemeente.
De eigen bijdrage –die voor veel mensen vast en zeker wat verhoogd is- blijft geïnd worden door het CAK.

Ook jeugdzorg valt nu onder de gemeente. Het is de bedoeling dat er niet meer een overvloed aan hulpverleners bij gezinnen over de vloer komen. Voorheen was dit wel het geval omdat dit financieel aantrekkelijk was voor de instanties die deze ondersteuning boden. Nu moeten er maximaal 3, maar liever 2 of slechts 1 hulpverleners komen die ook beter met elkaar gaan samenwerken: een gezin moet één aanspreekpunt krijgen.

De Participatiewet is de derde grote verandering die van de landelijke overheid naar de gemeente wordt overgeheveld. Deze gaat vooral over werkloosheid en uitkeringen.

De zorg wordt niet alleen duurder door het groeiend aantal ouderen dat hulp en ondersteuning nodig heeft, ook onder jeugdigen is de hulpvraag de laatste 10 jaar met 10% gestegen. Dan krijgen gemeentes ook nog eens minder budget van de landelijke overheid, huishoudhulp krijgt 40% minder geld, bijvoorbeeld.
De gemeente Emmen heeft nu met 60 instellingen contracten afgesloten op allerlei gebieden van hulpvragen, ondersteuning en zorg.

Voor het organiseren van al deze veranderingen heeft de gemeente Emmen 6 gebiedsteams (voorheen wijkteams) ingesteld waarbinnen de organisaties nauw met elkaar moeten gaan samenwerken. Gebiedsteam Emmen-zuid is waar Bargeres onder valt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Infopunt Bargeres –in het Brinkenhoes
Sedna of MEE
Icare, Promens Care, de Trans of de organisatie die u nu ondersteuning biedt.

2015-03-17 13.01.29

Plannen aanpak openbare gebied Winkelcentrum Balingerbrink

Tijdens de inloop op 16 december heeft de gemeente de plannen gepresenteerd van de herinrichting van het openbare gebied van het winkelcentrum aan de Balingerbrink kant.

Winkelcentrum Bargeres  –  2e fase

 Brug

 • Op de plek waar nu al de doorbraak in de wallen van het Oranjekanaal gemaakt is, komt een nieuwe brug
 • Het wordt een betonnen brug. De straattegels van het plein op de westkant (Boni) lopen straks door over de brug naar het nieuw in te richten plein.
 • Ter hoogte van de wal komt een hellingbaan om het hoogteverschil te overbruggen.
 • De aarden wallen worden tot ca. 1m hoogte met een keerwand gekeerd.

Winkelplein

 • Ook aan deze kant wordt het winkelgebied autovrij. Er mag wel gefietst worden.
 • Het verhardingspatroon sluit aan bij dat van de al aangelegde westzijde.
 • Verhoogde, beplante bakken kleden het plein aan en kunnen als zitelement gebruikt worden.
 • Het gebied voor de winkels komt overal op dezelfde hoogte. Om het hoogteverschil naar het kanaal op te lossen komen er trappen en de hellingbaan.
 • Om ook weer dichter bij het water te kunnen komen wordt er een nieuw “eendenplatje” aangelegd.

Parkeren

 • Rondom het winkelplein worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. In totaal 62 parkeerplaatsen + 2 invaliden pp en 25 vernieuwde parkeerplaatsen voor bewoners.

15 en 8 parkeerplaatsen meer dan nu.

Materiaal en meubilair

 • Het plein en de parkeerplaatsen worden met dezelfde stenen bestraat als aan de westzijde.
 • Ook het meubilair wordt hetzelfde.
Tekening van het gebied met als onderlegger een foto van de huidige situatie. Klik voor een vergroting

Eerste tekening van het gebied met als onderlegger een foto van de huidige situatie. Hier is nog uitgegaan van vestiging van de Lidl, met daarbij uitbreiding van het pand.
Klik voor een vergroting

Klik voor meer info op de volgende downloads:
14 12 16 Wetenswaardigheden Winkelcentrum Bargeres_mse

A0_460004_WC Bargeres_Inrichtingsplan_Presentatie

Download van de tweede tekening:
Tekening 46.0004b-A01_Inrichtingsplan_DEFINITIEF_v23-04-2015

Inloop over winkelcentrum Balingerbrink op 16 december

Op 16 december organiseert de gemeente tussen 17.00-19.00 uur in het Brinkenhoes een inloop over het Winkelcentrum Balingerbrink.Het gaat om de presentatie van de plannen van de gemeente m.b.t. het openbare gebied (dus niet over de winkels, bijvoorbeeld niet over wel of geen Lidl!) 2014-09-26 15.32.11

De mooiste foto’s van Bargeres

 

Tot en met 31 oktober kon u stemmen op de mooiste foto’s van Bargeres.Door veel fotografen zijn mooie en verrassende foto’s ingestuurd voor de fotowedstrijd ‘Bargeres in Beeld’.
Velen kwamen naar de foto-expositie bekijken in het Brinkenhoes. In de Boni waren de foto’s in kleiner formaat te bekijken en ook daar kon u stemmen.

De winnaars ontvingen een dinerbon en een bos bloemen.
De foto’s blijven nog een poosje in het Brinkenhoes hangen (Mantingerbrink 140).

Vlnr: Mike Emmen, Geert Rabbers, Jordi vd Werf. Onder: Harm Weitering

 

Een trailer van de foto’s op het YouTube-kanaal Bargeres Bericht:

 

Toen en Nu door Geert Rabbers

Toen en Nu
door Geert Rabbers

Beweging door Harm Weitering

Beweging
door Harm Weitering

Kleur door Mike Emmen

Kleur
door Mike Emmen

Nacht door Jordi van der Werf

Nacht
door Jordi van der Werf

 

Aandacht voor situatie winkelcentrum tijdens plaatsing kunstwerk

De plaatsing van het kunstwerk van Willem Kind afgelopen zaterdag in het hart van de wijk is door Wijkvereniging Bargeres aangegrepen om aandacht te vragen voor de situatie van het winkelcentrum.

Bij monde van bestuurslid Marlies Zeeman werd de situatie aan de oostkant van het winkelcentrum onder de aandacht gebracht, omdat de voormalige Plus-supermarkt nu al bijna twee jaar leeg staat. Dit pand is gekocht door de Lidl, maar of deze super er daadwerkelijk zijn intrek in neemt, is nog steeds onzeker. Zeeman zei in haar toespraak – bij de plaatsing van het kunstwerk – dat er voldoende potentiële klanten in de wijk wonen. Een grootgrutter in het lagere segment is een aanvulling op het winkelbestand, omdat de wijk relatief veel bewoners met een smalle beurs kent. Tevens is er een grote groep bewoners die noodgedwongen aan de wijk gekluisterd is voor hun dagelijkse boodschappen. In de op één na grootste wijk van Emmen is volgens de wijkvereniging dan ook beslist plek voor een tweede supermarkt!

Zeeman deed een oproep aan de directie van de Lidl om zich te laten inspireren door de kracht die de wijk heeft getoond bij het zelfstandig realiseren van het kunstwerk van Willem Kind. Een kunstwerk waarvoor €35.000,- door de werkgroep van bewoners is verzameld, via het aanschrijven van fondsen en sponsoren. Draagvlak onder de bewoners werd bewezen door de vele anonieme giften.

Burgemeester Bijl, die het kunstwerk samen met Willem Kind doopte, reageerde met de toezegging dat de gemeente zal kijken of het mogelijk is de situatie een duwtje in de rug te geven. Hij zal in het gemeentehuis navraag doen wat  de gemeente er aan kan doen om ervoor te zorgen dat ook dit gedeelte van Emmen voor de toekomst voorbereid is.
Wijkvereniging Bargeres zal deze toezegging nauwlettend volgen.

 

Foto Roelof Nuil

Foto Roelof Nuil

Foto Roelof Nuil

Foto Roelof Nuil

Massale belangstelling voor plaatsing kunstwerk ‘Ontmoeting op het Water’

De plaatsing van het  10 meter hoge kunstwerk ‘Ontmoeting op het Water’ van Willem Kind is afgelopen zaterdag vlekkeloos en onder grote belangstelling verlopen. Het beeld van twee dansende figuren is geplaatst in het Oranjekanaal vlakbij het winkelcentrum van Bargeres.Het kunstwerk is in opdracht van de wijk gemaakt door Kind, nadat er een startbedrag van €7000,- was binnengehaald voor in eerste instantie plaatsing van een fontein. Aan dit idee bleek teveel haken en ogen te kleven om kans van slagen te hebben. Er was echter voldoende draagvlak in de wijk om het plan op een hoger niveau te tillen. Een kunstwerkgroep werd geformeerd die een wedstrijd uitschreef voor drie lokale kunstenaars. Zij kregen de opdracht om met een idee te komen voor een beeld in het Oranjekanaal. Het idee van Willem Kind won de verkiezing, waarna de kunstwerkgroep fondsen en sponsoren aanschreef. Samen met anonieme bijdragen van bewoners werd de benodigde €35.000,- binnengehaald. Een prestatie van formaat, mede gelet op de economische situatie waar we in verkeren!

Reden dan ook om van de plaatsing van het kunstwerk een echt feest te maken! De dag begon mistig, maar hoe kon het ook anders: op het moment dat het transport onder begeleiding van de marching band van Laus Deo om 10.00 uur in beweging kwam, brak het zonnetje door! Via de tegengestelde richting ging het beeld de Hondsrugweg  op, zodat verkeerslichten vermeden werden. Om 11 uur kwam het transport aan bij het winkelcentrum in de Balingerbrink. Onder het toeziend oog van veel toeschouwers werd het beeld van de vrachtwagen op het plein  getild. Daarna volgden veiligheidsmaatregelen om het beeld safe omhoog te krijgen. Toen het eenmaal in de kettingen hing, was het boven de bomen en in het water takelen een fluitje van een cent.

Na het zingen van een lied en het luisteren naar een toespraak was het de beurt aan kunstenaar Willem Kind en burgermeester Bijl om enkele  ‘doophandelingen’ te verrichten: een handvol grind werd door de heren in het beeld gegooid. Na afloop van de ceremonie ging het programma ’s middags en ‘s avonds verder met het festival ‘Ode aan het  Kanaal’. Ondertussen werd het beeld ’s middags herplaatst, omdat het definitief stellen een secuur werkje is, dat in alle rust moest gebeuren. De wijk kijkt terug op een zeer geslaagde plaatsing van een kunstwerk waar de bewoners nog lang van hopen te genieten!

 

foto Ali Zingstra

Foto Ali Zingstra

foto Door van der Keur

Foto Door van der Keur

Wijkvereniging Bargeres op de braderie

Zaterdag 20 september organiseert Winkeliersvereniging Bargeres een braderie in het winkelcentrum, van 10.00-16.00 uur.
Het bestuur van Wijkvereniging Bargeres is ook present met een kraam. Graag komen we in gesprek met wijkbewoners over de wijk en over alles wat er gebeurt aan bewonersinitiatieven. Ook zal de mogelijkheid benut worden om nieuwe bestuursleden te werven.Speciaal voor deze dag (en voor andere gelegenheden) heeft de Wijkvereniging een informatieflyer gemaakt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

flyer WV 1 flyer WV 2